Noteikumi un nosacījumi

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

    1.1. Šis dokuments reglamentē Pārdevēja un Pircēja (klienta) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, kas tiek piemērota, pērkot preces interneta veikalā “Julia Janus”.

    1.2. Gadījumos, kad tiek izmantota šī interneta vietne, ieskaitot pieteikšanos tajā un tajā norādīto preču pirkšanu, tiek piemēroti turpmāk norādītie noteikumi un nosacījumi. Šie noteikumi un nosacījumi, kas norādīti turpmāk tekstā, jebkurā brīdī var tikt grozīti, par to papildus nesniedzot nekādu paziņojumu.

    1.3. Ņemot vērā to, ka savus produktus mēs nepārdodam ne interneta tirdzniecības sistēmā eBay, ne citos interneta portālos, kas organizē izsoles, mēs nevaram pārbaudīt neviena “Julia Janus” preču zīmes produkta, kas pārdots attiecīgās šādu sistēmu tirdzniecības vietās, autentiskumu un kvalitāti.

    1.4. Jēdziens “darba diena” neietver ne nedēļas nogales, ne bankas vai Lietuvas Republikas valsts institūciju atzītas svētku dienas.

 

2. PUSES UN TO KONTAKTDATI

    2.1. Pārdevējs: Slēgtā akciju sabiedrība (SIA) “Julia Janus”, Stiklių g. 7 Viļņa, Lietuva. Uzņēmuma kods 302415425. Tālrunis: +370 619 64020; e-pasta adrese: info@juliajanus.com

    2.2. Pircējs (klients) – tā persona, kas interneta vietni apmeklē kā potenciāls vai atkārtoti apmeklējošs klients.

    2.3. Turpmāk tekstā vārds “mēs”, ieskaitot tā formas citos locījumos, nozīmē Pārdevēju, kas ir preču un pakalpojumu īpašnieks, bet vārds “jūs”, ieskaitot tā formas citos locījumos, nozīmē personu, kas interneta vietni apmeklē kā potenciāls vai atkārtoti apmeklējošs klients.

 

3. PASŪTĪŠANAS UN APMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

    3.1. Pērkot preces, Pircējs tās virtuāli paņem un ieliek virtuālā grozā.

    3.2. Pircējs iesniedz datus, kas nepieciešami, lai varētu izpildīt pasūtījumu, t. i., vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, piegādes adresi u. tml.

    3.3. Moments, kad Pircējs nospiež pasūtījumu apstiprinošo pogu, ir uzskatāms par līguma noslēgšanas brīdi.

    3.4. Kad Pircējs pa e-pastu saņem apstiprinājumu par līguma noslēgšanu, uzskatāms, ka Pārdevējs pasūtījumu ir pieņēmis.  

    3.5. Pircējs apņemas, ka samaksās gan par savām pasūtītajām precēm, gan to piegādes maksu.

    3.6. Ja Pircējs maksājamās summas nav samaksājis, uzskatāms, ka pasūtījums ir atsaukts.

    3.7. Par precēm mūsu veikalā varat norēķināties ar pārskaitījumu, izmantojot interneta bankas pakalpojumu, pieslēdzoties www.paysera.lt  un populārākajām valsts interneta bankām.

    3.8. Samaksāt par precēm var arī “Paypal” maksāšanas sistēmā.  Atgādinām, ka šajā gadījumā maksājuma veikšana būs bezmaksas, nepieciešama tikai debetkarte / kredītkarte.

    3.9. Piegādes maksa netiek piemērota:

    3.9.1. visos gadījumos, kad piegādei Latvijā tiek pasūtītas preces par summu, kas pārsniedz 70 EUR;

    3.10. Piegādes maksa, kas aprēķināta, ņemot vērā valsti, uz kuru jānogādā pasūtītās preces, ir šāda:

    3.10.1. 5 EUR – precēm, kuru summa mazāka par 70 EUR,  ja tās piegādā Latvijā;

    3.10.3. 7 EUR – precēm, kuras jāpiegādā Polijā;

    3.10.4. 15 EUR– piegādes maksa precēm, kuras jāpiegādā A grupai pieskaitītās valstīs;

    3.10.5. 20 EUR – piegādes maksa precēm, kuras jāpiegādā B grupai pieskaitītās valstīs.

    3.10.6. 25 EUR – piegādes maksa precēm, kuras jāpiegādā C grupai pieskaitītās valstīs.

 

    3.11. Par preču atpakaļsūtīšanu maksā Pircējs. Ar preču apmaiņu saistītos izdevumus apmaksā Pircējs. Preču atpakaļatdošanas gadījumā visus bankas maksājumus, kas saistīti ar naudas atmaksu Pircēja kontā, maksā Pircējs. Tomēr tādā gadījumā, ja mēs konstatētu, ka atpakaļatdotās preces patiešām ir ar defektiem, pēc preces apmaiņas pret kvalitatīvu preci, mēs atmaksāsim pasta izdevumus. Tomēr atbildību varam uzņemties tikai pēc atpakaļatdodamās preces saņemšanas un trūkumu apstiprināšanas.

    3.12. Ja Pircējs ir sniedzis nepareizu informāciju vai neprecīzu adresi, viņš apņemas atlīdzināt Pārdevējam visus ar piegādi saistītos izdevumus.

    3.13. Pircēji, kuriem preces vajag piegādāt ārpus Eiropas Savienības, apņemas samaksāt visus importa nodokļus, muitas nodokļus un (vai) starpniecības maksu, kas samaksāta par jūsu pasūtījumā norādīto preču transportēšanu vai šķirošanu. Lai pareizi un efektīvi piegādātu pasūtītās preces, Pircējam ir jānodrošina pareiza visas savas valsts muitas prasītās informācijas un dokumentu sniegšana. Iesakām pircējiem, pirms pirkuma autorizācijas pabeigšanas, vietējā muitā noskaidrot, kāda būs galīgā produkta piegādes cena viņa valstī.

 

4. KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS

    4.1. Ja jums ir radušies kādi jautājumi, piezīmes vai sūdzības saistībā ar savu pirkumu, vērsieties mūsu Klientu apkalpošanas dienestā. Ērtību labad, mums var rakstīt uz e-pasta adresi vai nosūtīt vēstuli pa faksu.

    4.2. Uz uzdotajiem jautājumiem cenšamies atbildēt pēc iespējas ātrāk.

 

5. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN DATU DROŠĪBA

    5.1. Jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, preču piegādes adresi, e-pasta adresi, jūsu vecumu un datus par apmaksas veidu lūdzam tāpēc, lai varētu izpildīt jūsu pasūtījumu.

    5.2. Iespējams, ka nolūkā paplašināt un pilnveidot šo interneta vietni, rīkosim aptaujas vai kādā citā veidā lūgsim sniegt informāciju par to, kā tiek izmantota mūsu interneta vietne.

    5.3. Jūsu sniegtie dati gan mums, gan tos apstrādājošajiem subjektiem ļaus izpildīt jūsu pasūtījumu un sniegt mūsu pakalpojumus.

    5.4. Var būt, ka jums sūtīsim informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem un precīzas ziņas par akcijām, kā arī īpašus piedāvājumus.

    5.5. Ja jūs nevēlaties, lai mēs mārketinga nolūkos vērstos pie jums, par to paziņojiet mūsu Klientu apkalpošanas dienestam.

    5.6. Lietojot šo interneta vietni, jūs piekrītat, ka:

    5.6.1. lai apspriestu jūsu pasūtījumu vai atbildētu uz jūsu uzdoto jautājumu, pie jums vēršas pa e-pastu vai tālruni;

    5.6.2. nepieciešamā informācija tiktu nodota sūtījumu pārvadāšanas dienestam, ja ar jums vajadzētu sazināties par pasūtījuma piegādi.

    5.7. Ja nolemjat iepirkties mūsu interneta vietnē, jūs atzīstat, ka piekrītat šiem Pirkšanas noteikumiem, un piekrītat, ka minētā informācija tiktu nodota sūtījumu pārvadāšanas dienestam, kurš šo informāciju var glabāt uzskaites mērķiem.

    5.8. Mums ir ļoti patīkami, ka spējam ļoti rūpīgi apstrādāt jūsu datus un garantēt, ka jebkāda jūsu sniegtā informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, ievērojot pienācīgu diskrētumu. Tāpēc jūsu personas datus mēs nenodosim trešajām pusēm un neizmantosim tādiem mērķiem, kuri nav saistīti ar uzņēmuma un klientam attiecībām.

    5.9. Informācija, ko jūs mums esat snieguši, tiks izmantota šādiem mērķiem:

    5.9.1. jūsu pasūtījumu nosūtīšanai;

    5.9.2. lai nodotu sūtījumu pārvadāšanas dienestam datus par piegādes vietu un dienests varētu sazināties ar jums gadījumā, kad nepieciešams precizēt, ka tieši jūs iesniedzāt pasūtījumu; kā arī, lai varētu apstiprināt saņemšanu vai atrisināt jebkādas radušās problēmas;

    5.9.3. lai nākotnē sarakstītos pa e-pastu par iespējamiem piedāvājumiem, kas varētu jums būt noderīgi (tādā gadījumā, ja būtu saņemta iepriekšēja jūsu piekrišana).

    5.10. Jebkādi jūsu sniegtās informācijas elementi tiek izmantoti tikai nolūkā pārbaudīt jūsu identitāti un operatīvi piegādāt pasūtījumu. Visi jūsu iesniegtie dati tiek apstrādāti, stingri un rūpīgi ievērojot Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu. Tāda apstrāde nav jūsu kredītspējas izskatīšana, tā neietekmēs ne jūsu kredītspējas riska balles, ne pašu kredītspēju.

    5.11. Nosūtot līgumu mūsu Klientu apkalpošanas dienestam, varat paprasīt, lai jums izsniegtu mūsu saglabāto jūsu personas dokumentu kopiju.

    5.12. Viena no mūsu politikas normām – nodrošināt jūsu personas datu drošību tad, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Tāpēc mēs pieliekam visas iespējamās pūles, lai garantētu, ka mūsu operācijas tiktu apstrādātas droši un jūsu sniegtie personas dati tiktu glabāti droši. Visa apstrādājamā informācija tiek šifrēta un nodota pa drošiem interneta sakaru kanāliem.

    5.13. Cenšoties nodrošināt, lai jūs būtu informēti, paziņojam, ka jūsu mums sūtāmo datu un citas neizpaužamas informācijas šifrēšanai mēs izmantojam standarta šifrēšanu, datus internetā nododot saskaņā ar kriptogrāfisko protokolu SSL (angl. secure sockets layer). Turklāt mēs pieliekam visas pūles, lai jauninājumu parādīšanās gadījumā tehnoloģija tiktu attiecīgi atjaunināta, tā nodrošinot iespējami augstāko jūsu personas datu drošības līmeni.

    5.14. Kaut arī pieliekam visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu jūsu sūtītās informācijas aizsardzību un drošību, vienlaikus iesakām jums izmantot privātu interneta piekļuves kanālu. Ja izmantojat publisku datoru vai pieslēdzaties caur publisku interneta tīklu, vienmēr pārliecinieties, ka pēc pieteikšanās seansa beigšanās tiešām esat izreģistrējušies, bet pēc sūtījuma vai seansa pabeigšanas aizveriet visus meklētāja logus, pirms aizejat no datora. Šie pasākumi nodrošinās, ka jūsu personas datus nevarēs paņemt no tā datora, kuru jūs izmantojāt.

    5.15. Ir arī ļoti svarīgi nevienam neatklāt savas paroles. Atcerieties, ka jebkura persona, kura zina jūsu paroli vai var to ieraudzīt, varēs jebkurā brīdī pieteikties jūsu profilā tā, it kā būtu īstais lietotājs. Tāpēc ir mērķtiecīgi katram interneta profilam izmantot citu paroli.

    5.16. Tajos gadījumos, kad jums prasa ierakstīt vai izvēlēties paroli, vislabāk izmantot burtu un ciparu kombināciju. Iesakām arī neizmantot parastus vārdnīcā pieejamus vārdus vai viegli iegaumējamus jēdzienus, piemēram, savu vārdu, adresi, dzimšanas datumu vai citus personas datus, kurus varētu viegli uzminēt. Visbeidzot, lai nodrošinātu pastāvīgu drošību, ir mērķtiecīgi regulāri mainīt savu paroli.

 

6. IEROBEŽOJUMI UN AIZLIEGUMI

    6.1. Nekādā gadījumā nedrīkst ļaunprātīgi izmantot šo interneta vietni. Lietojot šo interneta vietni, jūs piekrītat, ka:

    6.1.1. nespiedīsiet, nemudināsiet izdarīt noziegumu;

    6.1.2. neiesniegsiet, neizplatīsiet kaitīgu saturu, piemēram, vīrusus;

    6.1.3. ne ar kādām darbībām, ieskaitot ielaušanos datu bāzē, datu sagrozīšanu, traucēšanu citiem lietotājiem izmantot šo interneta vietni, citu lietotāju privātuma vai tiesību necienīšanu, neprasītas reklāmas vai mārketinga materiālu sūtīšanu un mēģinājumus mainīt jebkādu tīkla vai šai interneta vietnei pieteikušos datoru pakalpojumu programmas, nemēģināsiet izjaukt šīs vietnes viendabību;

    6.1.4. bez iepriekšējas šīs interneta vietnes īpašnieka rakstiskas atļaujas nekopēsiet, no jauna nepublicēsiet un neizmantosiet nekādu šīs interneta vietnes saturu, attēlus un fotogrāfijas un ievērosiet visus autortiesību aizsardzības likumus.

    6.2. Turklāt mēs nevaram atbildēt par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies vīrusu vai citu tehnoloģisku seku dēļ, kas jūsu datoram, ieskaitot specifiskas programmas, datus vai citu tajā esošo materiālu, ir radušies uzbrukuma laikā, kad jūs labprātīgi lejupielādējat materiālu no šīs vai ar to saistītas citas interneta vietnes.

    6.3. Mēs paturam visas tiesības jebkurā brīdī apturēt jebkura lietotāja profila darbību, ja mums ir aizdomas, ka var būt veikts kaitīgs uzbrukums, vai uzskatām, ka lietotājs ir pārkāpis šos Pirkšanas noteikumus, ieskaitot tiešu to pārkāpšanu un nepienācīgu izmantošanu.

 

7. INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA

    7.1. Viena no mūsu politikas normām – vienmēr pēc iespējas šajā interneta vietnē informāciju sniegt tā, lai tā būtu pieejama. Kaut arī pieliekam visas pūles, lai nodrošinātu, ka šīs saistības tiktu ievērotas, tomēr nevaram garantēt, ka to vienmēr izpildīsim. Tāpēc lūdzam, lai tādā gadījumā, ja, atverot šo interneta vietni, redzat, ka redzamais izskats neatbilst jūsu vajadzībām, vai, ja jūs redzat lapas vai norādes, kuras jūs ved citur, nekā tur, kur cerējāt, jūs mums paziņotu par šādām neērtībām, un mēs varētu veikt vajadzīgās izmaiņas. Bez šaubām, iesakām atjaunināt savu pārlūku tā, lai jūsu datorā būtu instalēta tā jaunākā versija. Tāpat nodrošiniet, lai jūsu datorā būtu instalēta visjaunākā Adobe Flash programmatūra.

 

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

    8.1. Pārdevējs un Pircējs apņemas neatklāt trešajām pusēm nekādus šā dokumenta nosacījumus, izņemot valsts, ministru kabineta pakļautās esošās un tiesībsargājošās institūcijas, kuras likumā noteiktā kārtībā ir tiesīgas saņemt šādu informāciju.

    8.2. Visi strīdi, nesaprašanās vai prasības, kas izriet no Pārdevēja un Pircēja sadarbības vai ir ar to saistītas, kuras nevar atrisināt Pārdevēja un Pircēja sarunās 15 darba dienu laikā no prasības iesniegšanas dienas, jārisina Lietuvas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

 

Šajā interneta vietnē izmanto sīkfailus. Ja aizverat šo paziņojumu vai pārejat uz citu šīs interneta vietnes daļu, uzskatīsim, ka piekrītat sīkfailu saņemšanai.

Lai uzzinātu vairāk, vai lai mainītu savu piekrišanu sīkfailu saņemšanai, iepazīstieties ar mūsu konfidencialitātes politiku

Piekrītu